Karmaşıklık bilimi açısından Covid-19 salgınının değerlendirmesi

Posted on

Karmaşıklık bilimi açısından Covid-19 salgınının değerlendirmesi konusundaki makale özetim için:

GCigdemYalcin-Complexity-Covid19

Anahtar kelimeler: Karmaıklık bilimi, Covid-19, karmaşık ağlar, ortaya çıkış (emergence)